האם Mixed In Key תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mixed In Key

Mixed In Key

DJ software for harmonic mixing.


האם Mixed In Key תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mixed In Key עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: