האם MobiKin Backup Manager for Android תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MobiKin Backup Manager for Android

MobiKin Backup Manager for Android

Backup Manager of your Android devise.


האם MobiKin Backup Manager for Android תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MobiKin Backup Manager for Android עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: