האם Mockuuups Studio תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mockuuups Studio

Mockuuups Studio

Product mockups made easy.


האם Mockuuups Studio תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mockuuups Studio עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: