האם Modbus Server תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Modbus Server

Modbus Server

Simulate a Modbus device with registers.


האם Modbus Server תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Modbus Server עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: