האם Money תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Money

Money

Personal accounting app.


האם Money תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Money עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: