האם Money Manager Ex תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Money Manager Ex

Money Manager Ex

Keep track of personal finances.


האם Money Manager Ex תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Money Manager Ex עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: