האם MoneyWell תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

MoneyWell

MoneyWell

Unique personal finance manager and budgeting app.


האם MoneyWell תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MoneyWell עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: