האם MongoDB תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2

MongoDB

MongoDB

MongoDB, Inc.

תגיות: developerdatabase


האם MongoDB תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MongoDB יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: