האם Monthly Expenses תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Monthly Expenses

Monthly Expenses

Keeps your balances in check.


האם Monthly Expenses תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Monthly Expenses עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: