האם More Info תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

More Info

More Info

Shows additional info about your files.


האם More Info תואם ל-Mac של Apple Silicon?
More Info עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: