האם Morph Age תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Morph Age

Morph Age

Morph faces, warp images (was Morph Age Express).


האם Morph Age תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Morph Age עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: