האם Mouseless תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Mouseless

Mouseless

Unleash your keyboard’s superpower.


האם Mouseless תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Mouseless עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: