האם Moves תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Moves

Moves

Move and resize windows on Mac.


האם Moves תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Moves עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: