האם Movie Collector תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Movie Collector

Movie Collector

Catalog your DVDs in a database automatically.


האם Movie Collector תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Movie Collector עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: