האם Movie Explorer תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Movie Explorer

Movie Explorer

Movie and TV show catalog app.


האם Movie Explorer תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Movie Explorer עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: