האם Movie Splitter תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Movie Splitter

Movie Splitter

Split MPEG-4 movies with ease and speed.


האם Movie Splitter תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Movie Splitter עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: