האם Murus Basic תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Murus Basic

Murus Basic

GUI for OS X PF firewall.


האם Murus Basic תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Murus Basic עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: