האם Music Collector תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Music Collector

Music Collector

Catalog your CDs in a database automatically.


האם Music Collector תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Music Collector עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: