האם MySQL Workbench תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2

MySQL Workbench

MySQL Workbench

MySQL Inc.

Efficiently design, manage and document database schemata.

Last version doesn't work, only v8.0.21 works with rosetta 2 on M1 mac :
https://downloads.mysql.com/archives/get/p/8/file/mysql-workbench-community-8.0.21-macos-x86_64.dmg

תגיות: Developer Toolsdevelopersqldatabase


האם MySQL Workbench תואם ל-Mac של Apple Silicon?
MySQL Workbench יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: