האם NVivo תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2 (End of Feb.)

NVivo

NVivo

QSR International

NVivo helps you discover more from your qualitative and mixed methods data. Uncover richer insights and produce clearly articulated, defensible findings backed by rigorous evidence.

תגיות: data science


האם NVivo תואם ל-Mac של Apple Silicon?
NVivo יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: