האם Name Mangler תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Name Mangler

Name Mangler

Easy-to-use batch file re-namer.


האם Name Mangler תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Name Mangler עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: