האם Nano Home Inventory תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Nano Home Inventory

Nano Home Inventory

Track personal belongings.


האם Nano Home Inventory תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Nano Home Inventory עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: