האם Nano Services Booking תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Nano Services Booking

Nano Services Booking

Schedule customer appointments.


האם Nano Services Booking תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Nano Services Booking עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: