האם NavHelper תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

NavHelper

NavHelper

RapidWeaver stack; control what navigation is shown on a webpage.


האם NavHelper תואם ל-Mac של Apple Silicon?
NavHelper עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: