האם Navicat Essentials for MariaDB תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Navicat Essentials for MariaDB

Navicat Essentials for MariaDB

Simple graphical frontend for MariaDB databases.


האם Navicat Essentials for MariaDB תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Navicat Essentials for MariaDB עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: