האם Navicat Essentials for MySQL תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Navicat Essentials for MySQL

Navicat Essentials for MySQL

Simple graphical frontend for MySQL databases.


האם Navicat Essentials for MySQL תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Navicat Essentials for MySQL עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: