האם Navicat Essentials for SQL Server תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Navicat Essentials for SQL Server

Navicat Essentials for SQL Server

Simple graphical frontend for SQL Server databases.


האם Navicat Essentials for SQL Server תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Navicat Essentials for SQL Server עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: