האם Navicat Premium תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2

Navicat Premium

Navicat Premium

PremiumSoft CyberTech Ltd.

Combines all Navicat versions in an ultimate version.

תגיות: Internet Utilities


האם Navicat Premium תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Navicat Premium יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: