האם Navicat for MariaDB תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Navicat for MariaDB

Navicat for MariaDB

A native environment for MariaDB database management.


האם Navicat for MariaDB תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Navicat for MariaDB עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: