האם Navicat for PostgreSQL תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Navicat for PostgreSQL

Navicat for PostgreSQL

PostgreSQL graphical interface.


האם Navicat for PostgreSQL תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Navicat for PostgreSQL עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: