האם Navicat for SQLite תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Navicat for SQLite

Navicat for SQLite

GUI allowing administration of SQLite databases.


האם Navicat for SQLite תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Navicat for SQLite עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: