האם Neat Image תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Neat Image

Neat Image

Digital image filter.


האם Neat Image תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Neat Image עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: