האם Neat Image for Photoshop תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Neat Image for Photoshop

Neat Image for Photoshop

Plug-in filter to reduce noise/grain in images.


האם Neat Image for Photoshop תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Neat Image for Photoshop עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: