האם Photo Mechanic תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2 (unknown)

Photo Mechanic

Photo Mechanic

Camera Bits, Inc.

Quality digital camera image browser.

תגיות: Graphics & Designgraphicsdesignphotos


האם Photo Mechanic תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Photo Mechanic יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: