האם Postgres App תומך ב- Apple silicon?

כן, תמיכה ילידית של Apple Silicon (2.5.2)

Postgres App

Postgres App

PostgresApp

Full-featured PostgreSQL in a single package.

PostgreSQL 14.1 / PostGIS 3.1.4 only are Universal

תגיות: databasepostgresql


האם Postgres App תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Postgres App כעת תואם לגמרי עם Apple Silicon M1 ו- M2 Macs מגירסה 2.5.2.

עדכון אחרון: