האם Shark Bridge תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Shark Bridge

Shark Bridge

Bridge card game with online multiplayer.


האם Shark Bridge תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Shark Bridge עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: