האם Sharks 3D תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Sharks 3D

Sharks 3D

3D live shark wallpaper.


האם Sharks 3D תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sharks 3D עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: