האם ShowyEdge תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

ShowyEdge

ShowyEdge

Easily identify current input source.


האם ShowyEdge תואם ל-Mac של Apple Silicon?
ShowyEdge עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: