האם Shuttle Scuttle תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Shuttle Scuttle

Shuttle Scuttle

Retro-style shooter game with a mission.


האם Shuttle Scuttle תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Shuttle Scuttle עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: