האם Sid Meier's Railroads! תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Sid Meier's Railroads!

Sid Meier's Railroads!

Build a railroad empire and shape a nation.


האם Sid Meier's Railroads! תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sid Meier's Railroads! עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: