האם Sidify Music Converter תומך ב- Apple silicon?

תמיכה חלקית של Rosetta 2 (3.1.0 )

Sidify Music Converter

Sidify Music Converter

sidify

convert spotify and apple music to mp3, aac, wav, flac or aiff


האם Sidify Music Converter תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sidify Music Converter כעת מציע תאימות חלקית עם Macs של Apple Silicon M1 ו-M2. ייתכן שיהיו עדיין חלקים שלא יעבדו כשאמורים, אבל הם ממשיכים לעבוד בכיוון השלמות התאימות מלאה בקרוב.

עדכון אחרון: