האם SignalScope תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SignalScope

SignalScope

Audio signal analysis tool.


האם SignalScope תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SignalScope עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: