האם SignalScope Pro תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SignalScope Pro

SignalScope Pro

Two-channel time and frequency-domain signal analysis.


האם SignalScope Pro תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SignalScope Pro עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: