האם Silhouette Studio תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Silhouette Studio

Silhouette Studio

A comprehensive software kit for Silhouette printers.


האם Silhouette Studio תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Silhouette Studio עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: