האם SilverFast (AFL) תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SilverFast (AFL)

SilverFast (AFL)

Powerful drivers for Pacific Image Electronics and Reflecta scanners.


האם SilverFast (AFL) תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SilverFast (AFL) עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: