האם SilverFast (Plustek) תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SilverFast (Plustek)

SilverFast (Plustek)

Powerful drivers for Plustek scanners.


האם SilverFast (Plustek) תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SilverFast (Plustek) עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: