האם Simple WebMonitor תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Simple WebMonitor

Simple WebMonitor

Monitor your IPv4/IPv6 websites (was WebMonitor).


האם Simple WebMonitor תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Simple WebMonitor עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: