האם SimpleCAD תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SimpleCAD

SimpleCAD

Basic 2D Computer Aided Design (CAD) program.


האם SimpleCAD תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SimpleCAD עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: