האם SimpleDigitalLocomotive תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SimpleDigitalLocomotive

SimpleDigitalLocomotive

Control model railways.


האם SimpleDigitalLocomotive תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SimpleDigitalLocomotive עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: