האם Simply Fortran תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Simply Fortran

Simply Fortran

Complete Fortran solution.


האם Simply Fortran תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Simply Fortran עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: